Správa sociálnych sietí

€180.00

Facebook, Instagram, Google +, YouTube, Twitter, atď.

táto doba sa vyznačuje 70% trávenia voľného času na sociálnych sieťach, kde vieme cielene reklamou osloviť nových zákazníkov pre vašu filmu.  Nové objednávky posunú vašu firmu ďalej v podnikaní.  Zviditeľnite sa.